Zarządzanie wartością współczesnego przedsiębiorstwa

E-książki

Informacje

Opracowanie traktuje o istocie wartości przedsiębiorstwa i metodach jego wyceny. Omówiono powszechnie stosowane metody wyceny wartości, zarówno tonery do drukarek canon całego przedsiębiorstwa, jak i jego elementów składowych. Odrębne miejsce poświęcono na istotę i techniki wyceny kapitału intelektualnego...

Strona startowa