Ustawa o podatku od spadków i darowizn. Komentarz

Prawo

Informacje

W niniejszym komentarzu w kompleksowy sposób przedstawiono zasady opodatkowania nabycia majątku z tytułu spadku i darowizny. Omawiając poszczególne zagadnienia autorzy nie tylko dokonują analizy istotnych dla tego podatku konstrukcji prawnych, ale odwołując się do bogatego orzecznictwa...

Strona startowa