Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Komentarz

Prawo

Informacje

Komentarz zawiera pełne omówienie zasad i przepisów normujących koncesje na roboty budowlane i usługi. Regulacja ta została wyłączona z ustawy ? Prawo zamówień publicznych i obecnie zawarta jest w ustawie z 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Udzielanie...

Cena: 51,92
Dostępność: dostępny do tygodnia