Studia Iuridica Lublinensia t XIV

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Studia Iuridica Lublinensia są czasopismem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie powołanym w 2003 r. real estate for sale in poland Jest to kolejne miejsce publikacji wyników prac badawczych, związane z Wydziałem Prawa i Administracji UMCS obok rocznika Annales Universitatis...

Strona startowa