Strukturalne wzmacnianie materiałów porowatych z uwzględnieniem obrazów

E-książki

Informacje

W pracy omówiono zjawiska powierzchniowe występujące na granicy faz ciało stałe/ciecz/powietrze oraz przedstawiono metody strukturalnego nasycania obiektów zabytkowych, uwzględniając wpływ porowatości materiałów, właściwości rozpuszczalników i roztworów oraz problemy związane z...

Cena: 14,94 15,53 zł
Dostępność: sprawdź w sklepie