Społeczni uczestnicy medialnego dyskursu politycznego w Polsce

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Praca Agnieszki Hess stanowi cenny wkład w rozważania dotyczące relacji pomiędzy mediami a organizacjami pozarządowymi, funkcjonującymi w Polsce i http://www.domator.biz/ tworzącymi trzeci sektor sfery publicznej. W warstwie teoretycznej analizy autorka rozważa, jak w perspektywie politologicznej rozwija się i...

Strona startowa