Ograniczenie praw rzeczowych w drodze wywłaszczenia

E-książki

Informacje

Przedmiotem niniejszego opracowania jest próba kompleksowej analizy wywłaszczeniapolegającego na zajęciu nieruchomości na cele publiczne. W mojej ocenie, jakonajistotniejsze, jawią się kwestie związane z wpływem wywłaszczenia na treść i sposóbwykonywania praw rzeczowych. Ze względu...

Cena: 11,20 11,90 zł
Dostępność: sprawdź w sklepie