Na granicy neokantyzmu

Filozofia

Informacje

Książka jest próbą przypomnienia koncepcji filozoficznych neokantysty Hansa Vaihingera. Jego pogląd krytycznego pozytywizmu i system filozofii \"jak gdyby\" wymykały się wszelkim klasyfikacjom, bo stanowiły próbę pogodzenia często odmiennych rozstrzygnięć w kwestii poznania, nauki i...

Cena: 33,15
Dostępność: dostępny do tygodnia