Lider

Biografie

Informacje

Książka jest spisanym z dużą rzetelnością i wnikliwością - o czym świadczy ilość cytatów z wypowiedzi papieża Franciszka i produkcja fotograficzna warszawa o nim, krótka, lecz pogłębiona analiza kościelnego trendu nowej ewangelizacji, historii doświadczeń jezuitów oraz ilość przywołanych świadectw o...

Strona startowa