Latarniczka

Powieść polska

Informacje

Anioły nieustannie wpływają na zmiany klimatyczne Ziemi. Wrony rozmawiają ludzkim głosem. Latarniczka pisze listy do dyrekcji a czytelnicy zespoły muzyczne śląsk lokalnej gazety piszą listy do redakcji.Rada miasta uchwala absolutorium dla burmistrza pod dyktando Fiodora Dostojewskiego.Podczas lektury ciągle...

Strona startowa