Krótkie wykłady z filozofii Filozofia analityczna

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Książka jest zwięzłym i przystępnym wykładem o najważniejszych problemach i kierunkach rozwoju tego nurtu współczesnej filozofii. Autor przedstawia dokonania najwybitniejszych przedstawicieli, dorobek poszczególnych szkół i toczące się między nimi spory.Tekst opatrzono pytaniami...

Strona startowa