Kodeks karny wykonawczy Komentarz do nowelizacji 2016

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Kodeks karny wykonawczy. Komentarz do nowelizacji 2016 zawiera szczegółową interpretację znacząco znowelizowanych przepisów dotyczących wykonywania kary pozbawienia wycieczka do kłajpedy pałangi wolności w systemie dozoru elektronicznego. W publikacji oprócz omówienia zmian wprowadzonych nowelą marcową z 2016 r....

Strona startowa