Klucze do kultury 3 Język polski Podręcznik do kształcenia językowego

Podręczniki

Informacje

Numer dopuszczenia: 19/6/2009.Podręcznik do kształcenia językowego ma charakter językowo-kulturowy - uczy o języku w powiązaniu z tekstem, zestawia teksty na podobne tematy należące do różnych sfer kultury proponuje spiralny układ treści - klasa pierwsza ma częściowo charakter...

Strona startowa