Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym. 23(4)/2012

E-książki

Informacje

Prezentowany tom czasopisma "Klio" ukazał się w końcu 2012 roku. Zamieszczone w nim artykuły pozwalają zapoznać się z różnymi aspektami wiązanki ślubne badań dotyczących komunikacji w dawnych epokach. Wprowadzenie do podjętej problematyki przygotował prof. dr hab. Zdzisław Noga, a swoje prace...

Strona startowa