Kicz w języku i komunikacji

E-książki

Informacje

Kicz to zjawisko trudne do zdefiniowania, nieostre i przede wszystkim - monosubiektywne. Jest więc czysto intuicyjną normą estetyczną (efektem estetyzacji) czy szerzej ? aksjologiczną. Jeszcze w XIX w. pojęcie to dotyczyło malarstwa, obecnie zostało rozszerzone na wszelkie sfery życia....

Strona startowa