Izolacje 5/2013

E-książki

Informacje

W majowym wydaniu miesięcznika IZOLACJE opisywana jest problematyka dotycząca m.in.: zjawisk cieplno-wilgotnościowych mogących zaistnieć w przegrodach budowlanych, które należy przewidzieć w fazie projektowania,wybranych szczegółów projektowo-wykonawczych dla fasad przeszklonych,...

Strona startowa