Historyczne konteksty monarszych fundacji artystycznych w Wielkopolsce do początku XIII wieku

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

"Podejmując studia nad problemem historycznego kontekstu artystycznych fundacji polskich monarchów w średniowieczu, szczególnie w okresie od X chłodzenie powietrzem do początku XIII stulecia, który historycy sztuki określają umownie przedromańskim i romańskim, jeszcze do niedawna stawaliśmy naprzeciw...

Strona startowa