Głowne kontrowersje estetyki współczesnej

Filozofia

Informacje

Omówione tematy : przedmiot, trudności i perspektywy estetyki współczesnej, dyskusje wokół istoty sztuki, spór o kategorie estetyki oraz naturę zjawisk estetycznych i artystycznych.

Strona startowa