Ewidencja podatku od towarów i usług w jednostkach sektora finansów publicznych

E-książki

Informacje

Rozliczenia VAT i ewidencja księgowa operacji dotyczących VAT w państwowych i samorządowych jednostkach budżetowych oraz w samorządowych zakładach budżetowych są skomplikowane. Dotychczas podmiotowość prawno-podatkowa wymienionych jednostek organizacyjnych nie była kwestionowana....

Strona startowa