Drzewo genealogiczne rodziny

Książki tematyczne, czasopisma

Informacje

W niniejszym albumie dzieci samodzielnie lub z pomocą rodziców mogą wkleić zdjęcia lub wpisać informacje dotyczące swojej rodziny http://www.propicking.pl/o-firmie/ oraz krewnych i przodków zarówno ze strony matki, jak i ojca. Stworzą w ten sposób swoiste drzewo genealogiczne.

Strona startowa