Dokumenty Komitetu Obrony Robotników i Komitetu Samoobrony Społecznej KOR

Historia

Informacje

Drugie wydanie unikalnego zbioru wszystkich dokumentów, które podawał do publicznej wiadomości Komitet Obrony Robotników i Komitet Samoobrony Społecznej KOR, w łącznej liczbie 317 pozycji:oświadczeń, listów, komunikatów, telegramów, apeli, broszur i innych.

Strona startowa