Czy tu, czy tam - czytam!

Podręczniki

Informacje

Książka "Czy tu, czy tam - czytam!" zawiera 20 testów kształcących umiejętność czytania ze zrozumieniem. Wszystkie testy mają taką samą konstrukcję. Składają się z tekstu, pytań dotyczących jego treści oraz odpowiedzi podanych do wyboru. Niektóre teksty są fragmentami książek...

Strona startowa