Człowiek jako słowo i ciało. W poszukiwaniu...

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

,,Książka wyrasta z niezwykle ambitnego zamierzenia, Autorka chce bowiem zrekonstruować współczesną wizję podmiotu, niezależnie od różnic zachodzących między poszczególnymi autorami i szkołami filozoficznymi. (...) Wprawdzie przedstawiciele poszczególnych szkół filozoficznych...

Strona startowa