Bunt Żeligowskiego

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Polsko-litewskie konflikt graniczny po I wojnie światowej wymagał podjęcia zdecydowanych działań. Marszałek Józef Piłsudski zdecydował się na "siłowe" rozwiązanie problemu Wileńszczyzny.Czynił to w sposób skryty z obawy o reakcje mocarstw. Na realizatora swych planów wybrał gen....

Strona startowa