Antropologia niedoboru w NRD i PRL 1971-1989

Historia

Informacje

Turystyka zakupowa między Polską a NRD była jednym z najważniejszych transnarodowych zjawisk kulturowych lat siedemdziesiątych w wynajem koparko ładowarki łódź Europie Środkowo-Wschodniej. Doświadczenia ludzi przekraczających polsko-wschodnioniemiecką granicę stanowią punkt wyjścia do rozważań na temat narodowych...

Strona startowa